Sxim's Labs

Welcome

Hola! Empiezo con este nuevo blog hoy. Puede que me olvide de él en un par de días, pero intentaré no hacerlo, así que "Bienvenidos a mi blog!", en el que postearé todo lo que considere interesante... Y por último. No estoy seguro de en que idioma escribir aquí (sé español y catalán y en inglés soy pasable), así que agradecería que me dejaran comentarios en cualquiera de esas lenguas diciéndome si les gusta mi blog y cómo les gustaría que fuera. MUCHAS GRACIAS!!


Hola! Avui començo amb aquest blog, i potser m'oblidaré d'ell en un parell de dies, però intentaré no fer-ho, així que "Benvinguts al meu blog!", al cual postearé tot el que em sembli interesant... I una última cosa, no sé en quin idioma escriure (sé català i espanyol i m'en puc sortir amb el anglès), així que agrairé tots els comentaris que em deixeu en qualsevol d'aquest idiomes dient-me si us agrada el meu blog i com us agradaria que fos. MOLTES GRÀCIES!!!

Hi! I'm beginning today with this blog. Maybe I'll forget it in a few days, but I'll try not to do it. So welcome to my blog! I'll post here anything I think its interesting... And the last thing. I'm not defined about the language I'll use (I can manage in English, Spanish and Catalonian) so I'll thank all the comments you leave me in any of these languages telling me if you like my blog and how you'd like it to be. THANKS VERY MUCH!!!Categorías (Technorati)/ (Technorati) Tags:

Etiquetas: ,0 Comments:

Publicar un comentario

<< Home